Klarup Pigekor er Aalborg Kulturskoles klassiske elitepigekor og holder til på Nordkraft i Aalborg.

Korforeningen

Korforeningen

Klarup Korforening er en støtteforening af forældre til børn og unge, som er aktive medlemmer af Klarup skoles Kor eller Klarup Pigekor. Korforeningens formål er at støtte korene praktisk, moralsk og økonomisk og derved fremme kormedlemmernes personlige, musikalske og sociale udvikling. Korforeningen arrangerer bl.a. udlandsrejser for både Klarup Skoles Kor og Klarup Pigekor og medvirker til afvikling af koncerter mm.

Kontingentet er 500 kr. Ved søskende betales 500 kr. for den første og 250 kr. for den/de øvrige. Ved udlevering af koruniform betales desuden 300 kr. i depositum for uniformen.

Korforeningens bestyrelse pr. marts 2022:

  • Ann Cathrine Criddle – formand
  • Casper Karup – kasserer
  • Helle Thomsen
  • Sanne Brink
  • Sidse Bloch Rindsig
  • Sanne Bundgaard
  • Pia Juul – korleder
  • Christina Kjærulff – korleder